Fakultäten der RUB » Fakultät für Sportwissenschaft » Sportpädagogik und Sportdidaktik

Kontakt

Sekretariat: Andrea Kotlinski
Telefonnummer: 0234 32-27666
E-Mail andrea.kotlinski@rub.de
Adresse Ruhr-Universität Bochum
Fakultät für Sportwissenschaft
LFB Sportpädagogik u. Sportdidaktik
Gesundheitscampus-Nord 10
44801 Bochum